Desinfektion städning Uppsala

Desinfektion

Desinfektionsmedel inaktiveras av smuts det vill säga organiskt material och desinfektionsmedlet kan även skydda mikroorganismerna genom att de blir inkapslade.

Desinfektion

Desinfektion för en ren, trivsam och säker arbetsmiljö

Minska risken för smitta i din verksamhet

Bakterier och virus är smittämnen som kan orsaka olika sjukdomar. Genom förebyggande arbete och desinfektion minskar risken för smitta. Vi på Upplands miljö hjälper dig att skapa en tryggare miljö med omtanke för både kunder, besökare och medarbetare.

När bakterier och virus sprids drabbas inte bara människor, utan också verksamheter. Sjukskrivningar, minskade kundbesök, reducerad produktion och begränsad rörlighet är några exempel som kan orsaka stora ekonomiska konsekvenser för en verksamhet.

Tillsammans skapar vi en tryggare miljö

Vi kan hjälpa företag att minska smittspridning, genom både förebyggande arbete och desinfektion. Resultatet leder till en ökad förståelse för en hälsosam miljö och större fokus på renlighet och rutiner bland medarbetarna. Samtidigt bygger ditt företag förtroende och förmedlar ett gott intryck till kunder och besökare.

Så här kan vi hjälpa din verksamhet

Olika insatser krävs beroende på vilken typ av verksamhet som du bedriver. Välj nedan för att läsa mer om hur vi hjälper just din verksamhet.

Desinfektion är ett sätt att minimera risken för smitta
För många verksamheter är det viktigt att kontinuerligt minska risken för smitta, speciellt i miljöer där många människor finns i rörelse. Om det finns misstänkt eller bekräftad smitta i verksamheten, är det extra angeläget att snabbt vidta åtgärder.

Vi erbjuder både akuta och upprepade insatser med desinfektion som minimerar förekomst av bakterier och virus, exempelvis coronaviruset. Vi kan utföra desinfektion i olika miljöer till exempel kontor, butiker, skolor, hotell, köpcentrum, lager och allmänna utrymmen.

Så här går en desinfektion till:

1. Förberedelse

För att din verksamhet ska kunna återgå till det normala så fort som möjligt, infinner vi oss snabbt på plats. Vid vårt besök gör vi en visuell bedömning av rengöringsnivån för att säkerställa att bästa effekt kan uppnås.

2. Behandling

Vid behandlingen arbetar vi systematiskt igenom hela utrymmet med speciellt fokus på ytor, inventarier och utrustning som ofta berörs med händerna. De desinfektionsmedel vi använder är mycket effektiva mot virus, bakterier och andra smittämnen. Direkt efter behandlingen bryts medlet ned och lämnar inga skadliga rester för människor, djur och miljö.

3. Avslut

När ytorna har torkat är utrymmet redo att tas i bruk igen.

4. Information och rådgivning

Utöver desinfektionen, ger vi information och rådgivning som hjälper dig och dina medarbetare att själva bedriva en tryggare och friskare verksamhet framöver.

Skicka en förfrågan så kommer vi att kontakta dig inom 24 timmar.

Steg för steg

Så går det till

Kontakta oss

Kontakta oss med dina önskemål.

Få offert

Vi ger dig en tydliga och komplett offert för ditt uppdrag.  

Vi städar

Luta dig tillbaka medan vi vi utför städtjänsten som du beställt. 

Du blir nöjd

Vår verksamhet bygger på att utveckla långsiktiga relationer med alla våra nöjda kunder.

Din städfirma i Uppsala & Enköping

Lämna städningen till oss

Det spelar ingen roll hur stort eller litet ditt uppdrag är – vi ger det den uppmärksamhet det förtjänar.